Om portalen

Vi ønsker med denne portalen at du som søker til våre skoler, dine foresatte og andre skal få best mulig informasjon om våre opplæringstilbud.

 

Her får du informasjon om følgende:

  • Gjennomsnittlig karakterpoengsum fra ungdomsskolen

  • Gjennomføring (fullført og bestått)

  • Karakterer i utvalgte fag

  • Utvalgte faktorer som beskriver læringsmiljøet

 

Du kan velge data på ulike nivåer

  • Fylket sammenliknet med nasjonalt snitt

  • Skole sammenliknet med fylkessnitt

  • Utdanningsprogram sammenliknet med fylkessnitt for utdanningsprogrammet

 

Dataene hentes fra PULS, fylkeskommunens kvalitetsportal for videregående opplæring.

 

Bruk av portalen
Du finner data på fylkesnivået under menyfanen Fylket totalt. Skolene finner du under menyfanen Skolene våre, hvor du også vil finne utdanningsprogram under den enkelte skole. Under knappen Innstillinger finner du mulighet for å velge sammenlikning og visningstype. Kontaktinformasjon til skolene kommer øverst i skjermbildet når du har valgt en skole.

 

Brosjyre om skoleresultater

I tillegg til portalen utgir Buskerud fylkeskommune årlig en brosjyre om tilbudet i de videregående skolene. Brosjyren presenterer resultater sortert på utdanningsprogram og skoler. Den er rettet mot avgangselever i ungdomsskolen og elever i videregående som skal ta nye valg.

Brosjyren finner du her.

 

Oppdateringer

Denne portalen oppdateres fortløpende, mens brosyren som det er henvist til over oppdateres årlig. Utdanningsdirektoratet publiserer på sine hjemmesider data om skoleresultater i portalen "Skoleporten". Dataene i Skoleporten er hentet på andre tidspunkter og etter andre kriterier enn dataene som presenteres i vår brosjyre og portal. Det betyr at tallene fra de ulike kildene ikke kan sammenliknes direkte, men skal peke i samme retning.

 

Vi ønsker deg lykke til med bruken av portalen og valget av videregående opplæring!