Hjem

Til deg som skal velge videregående opplæring. Buskerud fylkeskommune tilbyr alle utdanningsprogram og et stort antall fordypningsområder ved våre 13 videregående skoler.

 

Å velge utdanning er et viktig valg, og det er ikke lett. Mulighetene er mange. Vi håper denne portalen vil gjøre det lettere for deg å velge riktig. Her kan du finne en oversikt over skolene våre, programtilbud, karakterer ved inntak fra forrige skoleår, utvalgte resultater, sammenlikning på fylkesnivå og  på nasjonalt nivå.  På noen områder vil også elevenes egen vurdering  av skolenes læringsmiljø bli presentert.

 

Er du usikker på valget ditt, kan det være lurt å snakke med noen – en rådgiver, en lærer eller ungdom som går på utdanningsprogrammet som du er interessert i. Det finnes mange kilder til kunnskap, denne portalen er en av dem.

 

Vi tror at vi får de beste resultatene gjennom samarbeid. Gode resultater skapes i samspillet mellom elevene, dyktige lærere og andre ansatte. Vårt mål er at du som elev skal oppnå de resultatene du ønsker deg i videregående opplæring, slik at du står best mulig rustet til å møte voksenlivet, enten du satser direkte på yrkesopplæring i videregående skole eller på høyere utdanning via studieforberedende utdanningsprogram.

 

Vi kaller satsingen vår for Kunnskapsskolen i Buskerud. Det betyr at elevene våre skal oppleve  læringsglede, mestring og faglige utfordringer – og det skal de gjøre i gode og trygge læringsmiljøer med gode lærere som leder læringsarbeidet. I skolen lærer vi sammen.

 

Vi håper at du treffer et godt valg, og ønsker deg hjertelig velkommen som elev hos oss!