Skoleresultater for Buskerud fylkeskommune
Innstillinger
LIER VGS - SERVICE OG SAMFERDSEL

Postadresse: Postboks 574, 3412 Lierstranda
Besøksadresse: Jensvollveien 16, 3400 Lier
Telefon: 32 22 05 00
E-post: livs@bfk.no

Skolens nettside: www.lier.vgs.no/

Laster innhold
Elevenes forutsetninger
LIER VGS - SERVICE OG SAMFERDSEL  |  BUSKERUD - SERVICE OG SAMFERDSEL
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
A - LIER VGS - SERVICE OG SAMFERDSEL     B - BUSKERUD - SERVICE OG SAMFERDSEL
Gjennomsnitt karakterpoengsum fra 10. trinn
Gjennomsnitt karakterpoengsum fra 10. trinn
Her vises elevenes karakterpoengsum fra ungdomsskolen. Skolens resultater bør alltid ses opp mot elevenes forutsetninger.
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
36.1
34.3
33.7
34.1
32.6
33.8
33.4
33.9
32
34.6
34
35.2
34.4
34.5
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
Gjennomsnitt karakterpoengsum fra 10. trinn
Gjennomsnitt karakterpoengsum fra 10. trinn
Her vises elevenes karakterpoengsum fra ungdomsskolen. Skolens resultater bør alltid ses opp mot elevenes forutsetninger.
Gjennomføring
LIER VGS - SERVICE OG SAMFERDSEL  |  BUSKERUD - SERVICE OG SAMFERDSEL
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
A - LIER VGS - SERVICE OG SAMFERDSEL     B - BUSKERUD - SERVICE OG SAMFERDSEL
Fullført og bestått
Fullført og bestått
Her vises fullført og beståttprosenten per skoleår. Tallene inkluderer elever med alternativ plan.
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
67.9
55.7
54.3
61.5
34.5
56
65.5
67.6
59.7
73
64.4
77.8
79.2
75.5
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
Fullført og bestått
Fullført og bestått
Her vises fullført og beståttprosenten per skoleår. Tallene inkluderer elever med alternativ plan.
For å få sammenligningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
A - LIER VGS - SERVICE OG SAMFERDSEL     B - BUSKERUD - SERVICE OG SAMFERDSEL
Fullført og bestått - Yrkesfag
Fullført og bestått - Yrkesfag
Her vises fullført og beståttprosenten per skoleår. Tallene er inkludert elever med alternativ plan.
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
67.9
55.7
54.3
61.5
34.5
56
65.5
67.6
59.7
73
64.4
77.8
79.2
75.5
For å få sammenligningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
Fullført og bestått - Yrkesfag
Fullført og bestått - Yrkesfag
Her vises fullført og beståttprosenten per skoleår. Tallene er inkludert elever med alternativ plan.
Yrkesfag eksamensresultater (9 ulike utdanningsprogram)
LIER VGS - SERVICE OG SAMFERDSEL  |  BUSKERUD - SERVICE OG SAMFERDSEL
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
A - LIER VGS - SERVICE OG SAMFERDSEL     B - BUSKERUD - SERVICE OG SAMFERDSEL
Norsk -E (NOR1206)
Norsk -E (NOR1206)
Her vises karaktergjennomsnittet i norsk hovedmål ved skriftlig eksamen i vg. 2 for elever som ble trukket ut til eksamen
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.93
2.93
2.86
3
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
Norsk -E (NOR1206)
Norsk -E (NOR1206)
Her vises karaktergjennomsnittet i norsk hovedmål ved skriftlig eksamen i vg. 2 for elever som ble trukket ut til eksamen
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
A - LIER VGS - SERVICE OG SAMFERDSEL     B - BUSKERUD - SERVICE OG SAMFERDSEL
Engelsk-E (ENG1003)
Engelsk-E (ENG1003)
Her vises karaktergjennomsnittet i engelsk ved skriftlig eksamen i vg. 2 for elever som ble trukket ut til eksamen
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
-
-
2
2
3.14
3.26
-
3.4
-
2.36
-
3
2.69
2.62
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
Engelsk-E (ENG1003)
Engelsk-E (ENG1003)
Her vises karaktergjennomsnittet i engelsk ved skriftlig eksamen i vg. 2 for elever som ble trukket ut til eksamen
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
A - LIER VGS - SERVICE OG SAMFERDSEL     B - BUSKERUD - SERVICE OG SAMFERDSEL
Matematikk 1P-Y -E (MAT1001)
Matematikk 1P-Y -E (MAT1001)
Figuren viser karaktergjennomsnittet i praktisk matematikk ved skriftlig eksamen i vg. 1 for elever som ble trukket ut til eksamen
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
-
2.33
-
2.27
1.8
2.25
2.73
2.7
-
-
-
2.53
-
2.88
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
Matematikk 1P-Y -E (MAT1001)
Matematikk 1P-Y -E (MAT1001)
Figuren viser karaktergjennomsnittet i praktisk matematikk ved skriftlig eksamen i vg. 1 for elever som ble trukket ut til eksamen
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
A - LIER VGS - SERVICE OG SAMFERDSEL     B - BUSKERUD - SERVICE OG SAMFERDSEL
Felles programfag - Eksamen
Felles programfag - Eksamen
Her vises karaktergjennomsnittet for alle felles programfag.
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
3.35
3.25
2.87
3.1
3.12
2.47
3.74
3.65
2.78
3.5
3.15
3.91
3.3
3.64
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
Felles programfag - Eksamen
Felles programfag - Eksamen
Her vises karaktergjennomsnittet for alle felles programfag.
Skolens læringsmiljø
LIER VGS - SERVICE OG SAMFERDSEL  |  BUSKERUD - SERVICE OG SAMFERDSEL
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
A - LIER VGS - SERVICE OG SAMFERDSEL     B - BUSKERUD - SERVICE OG SAMFERDSEL
1.1 Motivasjon
1.1 Motivasjon
Motivasjon sier noe om elevenes interesse for og lyst til å arbeide med skolefagene, og om de prioriterer skolearbeid. Motivasjon måles ved hjelp av tre spørsmål på en skala fra 1-5 der 5 er best.
1,0 - 3,6
Det finnes elever i ditt utvalg som viser interesse for å lære, men en bør stille spørsmål med om det er for mange elever som mener de ikke liker skolearbeidet spesielt godt.

3,6 - 3,8
Noen elever i ditt utvalg viser interesse for å lære, men det finnes en gruppe elever som mener de ikke liker skolearbeidet spesielt godt. Resultatet er også nærmere rødt nivå enn grønt nivå.

3,8 - 4,0
Mange elever i ditt utvalg viser interesse for å lære, men det finnes en liten gruppe elever som mener de ikke liker skolearbeidet spesielt godt. Resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå.

4,0 - 5,1
Elevene i ditt utvalg viser stort sett høy interesse for å lære. Det er forholdsvis vanlig at elevene mener de liker skolearbeidet.

08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
3.54
3.54
3.55
3.5
3.52
3.54
4.03
3.61
-
3.64
3.55
3.72
3.63
3.67
3.65
3.72
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
1.1 Motivasjon
1,0 - 3,6
Det finnes elever i ditt utvalg som viser interesse for å lære, men en bør stille spørsmål med om det er for mange elever som mener de ikke liker skolearbeidet spesielt godt.

3,6 - 3,8
Noen elever i ditt utvalg viser interesse for å lære, men det finnes en gruppe elever som mener de ikke liker skolearbeidet spesielt godt. Resultatet er også nærmere rødt nivå enn grønt nivå.

3,8 - 4,0
Mange elever i ditt utvalg viser interesse for å lære, men det finnes en liten gruppe elever som mener de ikke liker skolearbeidet spesielt godt. Resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå.

4,0 - 5,1
Elevene i ditt utvalg viser stort sett høy interesse for å lære. Det er forholdsvis vanlig at elevene mener de liker skolearbeidet.

1.1 Motivasjon
Motivasjon sier noe om elevenes interesse for og lyst til å arbeide med skolefagene, og om de prioriterer skolearbeid. Motivasjon måles ved hjelp av tre spørsmål på en skala fra 1-5 der 5 er best.
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
A - LIER VGS - SERVICE OG SAMFERDSEL     B - BUSKERUD - SERVICE OG SAMFERDSEL
1.3 Mestring
1.3 Mestring
Mestring sier noe om hvor ofte elevene mestrer arbeidsoppgavene og forstår det læreren forklarer. Mestring måles ved hjelp av to spørsmål på en skala fra 1-5 der 5 er best..
1,0 - 3,6
Det finnes elever i ditt utvalg som mestrer leksene og oppgavene som de skal gjøre på egen hånd uten å be om hjelp, og som forstår det som læreren gjennomgår og forklarer. Men en bør stille spørsmål med om det er for mange elever som ikke mestrer oppgavene.

3,6 - 3,8
Noen elever i ditt utvalg mestrer leksene og oppgavene som de skal gjøre på egen hånd uten å be om hjelp, og de forstår det som læreren gjennomgår og forklarer. Det finnes en gruppe elever som ikke mestrer dette. Resultatet er også nærmere rødt nivå enn grønt nivå.

3,8 - 4,0
Mange elever i ditt utvalg mestrer leksene og oppgavene som de skal gjøre på egen hånd uten å be om hjelp, og de forstår det som læreren gjennomgår og forklarer. Det finnes en liten gruppe elever som ikke mestrer dette. Resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå.

4,0 - 5,1
Elevene i ditt utvalg mestrer stort sett leksene og oppgavene som de skal gjøre på egen hånd uten å be om hjelp, og de forstår det som læreren gjennomgår og forklarer.

08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
-
-
3.73
3.75
3.6
3.67
3.76
3.66
-
3.71
3.63
3.88
3.93
3.95
3.96
3.93
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
1.3 Mestring
1,0 - 3,6
Det finnes elever i ditt utvalg som mestrer leksene og oppgavene som de skal gjøre på egen hånd uten å be om hjelp, og som forstår det som læreren gjennomgår og forklarer. Men en bør stille spørsmål med om det er for mange elever som ikke mestrer oppgavene.

3,6 - 3,8
Noen elever i ditt utvalg mestrer leksene og oppgavene som de skal gjøre på egen hånd uten å be om hjelp, og de forstår det som læreren gjennomgår og forklarer. Det finnes en gruppe elever som ikke mestrer dette. Resultatet er også nærmere rødt nivå enn grønt nivå.

3,8 - 4,0
Mange elever i ditt utvalg mestrer leksene og oppgavene som de skal gjøre på egen hånd uten å be om hjelp, og de forstår det som læreren gjennomgår og forklarer. Det finnes en liten gruppe elever som ikke mestrer dette. Resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå.

4,0 - 5,1
Elevene i ditt utvalg mestrer stort sett leksene og oppgavene som de skal gjøre på egen hånd uten å be om hjelp, og de forstår det som læreren gjennomgår og forklarer.

1.3 Mestring
Mestring sier noe om hvor ofte elevene mestrer arbeidsoppgavene og forstår det læreren forklarer. Mestring måles ved hjelp av to spørsmål på en skala fra 1-5 der 5 er best..
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
A - LIER VGS - SERVICE OG SAMFERDSEL     B - BUSKERUD - SERVICE OG SAMFERDSEL
1.4 Faglig utfordring
1.4 Faglig utfordring
Faglig utfordring sier noe om hvorvidt elevene mener at de får nok utfordringer i det faglige arbeidet. Det betyr at elevene opplever at de har skoleoppgaver som de har en realistisk mulighet for å mestre, men som krever noe innsats. Faglig utfordring måles ved hjelp av ett spørsmål på en skala fra 1-5 der 5 er best.
1,0 - 3,9
Det finnes elever i ditt utvalg mener at de får nok utfordringer på skolen, men en bør stille spørsmål med om det er for mange elever som ikke synes de får nok utfordringer i alle fag.

3,9 - 4,1
Noen elever i ditt utvalg mener at de får nok utfordringer på skolen, men det finnes en liten gruppe elever som ikke synes de får nok utfordringer i alle fag. Resultatet er også nærmere rødt nivå enn grønt nivå.

4,1 - 4,3
Mange elever i ditt utvalg mener at de får nok utfordringer på skolen, men det finnes en liten gruppe elever som ikke synes de får nok utfordringer i alle fag. Resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå.

4,3 - 5,1
Elevene i ditt utvalg mener stort sett at de får nok utfordringer på skolen.

08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
4.19
3.9
3.93
3.96
3.92
3.97
4.19
4.07
-
3.83
4.05
3.98
4
4.11
4.27
4.17
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
1.4 Faglig utfordring
1,0 - 3,9
Det finnes elever i ditt utvalg mener at de får nok utfordringer på skolen, men en bør stille spørsmål med om det er for mange elever som ikke synes de får nok utfordringer i alle fag.

3,9 - 4,1
Noen elever i ditt utvalg mener at de får nok utfordringer på skolen, men det finnes en liten gruppe elever som ikke synes de får nok utfordringer i alle fag. Resultatet er også nærmere rødt nivå enn grønt nivå.

4,1 - 4,3
Mange elever i ditt utvalg mener at de får nok utfordringer på skolen, men det finnes en liten gruppe elever som ikke synes de får nok utfordringer i alle fag. Resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå.

4,3 - 5,1
Elevene i ditt utvalg mener stort sett at de får nok utfordringer på skolen.

1.4 Faglig utfordring
Faglig utfordring sier noe om hvorvidt elevene mener at de får nok utfordringer i det faglige arbeidet. Det betyr at elevene opplever at de har skoleoppgaver som de har en realistisk mulighet for å mestre, men som krever noe innsats. Faglig utfordring måles ved hjelp av ett spørsmål på en skala fra 1-5 der 5 er best.
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
A - LIER VGS - SERVICE OG SAMFERDSEL     B - BUSKERUD - SERVICE OG SAMFERDSEL
3.1 Støtte fra lærerne
3.1 Støtte fra lærerne
Støtte fra læreren er en viktig del av klasseledelsen og sier noe om i hvilken grad elevene får hjelp fra lærere til å forstå arbeidsoppgavene på skolen, og i hvilke grad lærerne bryr seg om elevene og har tro på at de kan gjøre det bra på skolen. Støtte fra lærerne måles ved hjelp av seks spørsmål på en skala fra 1-5 der 5 er best.
1,0 - 3,6
Det finnes elever i ditt utvalg som sier at de har lærere som gir dem støtte og hjelp i skolearbeidet, som bryr seg om dem og har tro på dem, men en bør stille spørsmål med om det er for mange elever i ditt utvalg som sier at de ikke har støttende lærere.

3,6 - 3,8
Noen elever i ditt utvalg sier at de har lærere som gir dem støtte og hjelp i skolearbeidet, som bryr seg om dem og har tro på dem, men det finnes en gruppe elever som sier at de ikke har støttende lærere. Resultatet er også nærmere rødt nivå enn grønt nivå.

3,8 - 4,0
Mange elever i ditt utvalg sier at de har lærere som gir dem støtte og hjelp i skolearbeidet, som bryr seg om dem og har tro på dem, men det finnes en liten gruppe elever som sier at de ikke har støttende lærere. Resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå.

4,0 - 5,1
Elevene i utvalget sier at de stort sett har lærere som gir dem støtte og hjelp i skolearbeidet, som bryr seg om dem og har tro på dem.

08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.75
3.87
3.97
4.03
3.83
4.01
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
3.1 Støtte fra lærerne
1,0 - 3,6
Det finnes elever i ditt utvalg som sier at de har lærere som gir dem støtte og hjelp i skolearbeidet, som bryr seg om dem og har tro på dem, men en bør stille spørsmål med om det er for mange elever i ditt utvalg som sier at de ikke har støttende lærere.

3,6 - 3,8
Noen elever i ditt utvalg sier at de har lærere som gir dem støtte og hjelp i skolearbeidet, som bryr seg om dem og har tro på dem, men det finnes en gruppe elever som sier at de ikke har støttende lærere. Resultatet er også nærmere rødt nivå enn grønt nivå.

3,8 - 4,0
Mange elever i ditt utvalg sier at de har lærere som gir dem støtte og hjelp i skolearbeidet, som bryr seg om dem og har tro på dem, men det finnes en liten gruppe elever som sier at de ikke har støttende lærere. Resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå.

4,0 - 5,1
Elevene i utvalget sier at de stort sett har lærere som gir dem støtte og hjelp i skolearbeidet, som bryr seg om dem og har tro på dem.

3.1 Støtte fra lærerne
Støtte fra læreren er en viktig del av klasseledelsen og sier noe om i hvilken grad elevene får hjelp fra lærere til å forstå arbeidsoppgavene på skolen, og i hvilke grad lærerne bryr seg om elevene og har tro på at de kan gjøre det bra på skolen. Støtte fra lærerne måles ved hjelp av seks spørsmål på en skala fra 1-5 der 5 er best.
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
A - LIER VGS - SERVICE OG SAMFERDSEL     B - BUSKERUD - SERVICE OG SAMFERDSEL
3.3 Elevdemokrati og medvirkning
3.3 Elevdemokrati og medvirkning
Elevmedvirkning kan bidra til å gjøre elevene mer aktive i egen læringsprosess. På den måten får de bedre oversikt og kontroll over hva som skal læres i en bestemt periode. Elevrådet har en viktig rolle for å sikre at opplæringen blir planlagt, gjennomført og vurdert i samarbeid med eleven. Elevdemokrati og medvirkning måles ved hjelp av fire spørsmål på en skala fra 1-5 der 5 er best.
1,0 - 3,2
Elevmedvirkning kan bidra til å gjøre elevene mer aktive i egen læringsprosess. På den måten får de bedre oversikt og kontroll over hva som skal læres i en bestemt periode. Det finnes elever i ditt utvalg som opplever medvirkning, men en bør stille spørsmål med om det er for mange elever i ditt utvalg som ikke gjør det.

3,2 - 3,4
Elevmedvirkning kan bidra til å gjøre elevene mer aktive i egen læringsprosess. På den måten får de bedre oversikt og kontroll over hva som skal læres i en bestemt periode. Noen elever i ditt utvalg opplever medvirkning, men det finnes en gruppe elever som ikke gjør det. Resultatet er også nærmere rødt nivå enn grønt nivå.

3,4 - 3,6
Elevmedvirkning kan bidra til å gjøre elevene mer aktive i egen læringsprosess. På den måten får de bedre oversikt og kontroll over hva som skal læres i en bestemt periode. Mange elever i ditt utvalg opplever medvirkning, men det finnes en liten gruppe elever som ikke gjør det. Resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå.

3,6 - 5,1
Elevmedvirkning kan bidra til å gjøre elevene mer aktive i egen læringsprosess. På den måten får de bedre oversikt og kontroll over hva som skal læres i en bestemt periode. Elevene i ditt utvalg opplever medvirkning.

08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
2.82
2.94
-
3.07
-
3.24
-
-
-
-
3.29
3.38
3.15
3.39
3.3
3.5
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
3.3 Elevdemokrati og medvirkning
1,0 - 3,2
Elevmedvirkning kan bidra til å gjøre elevene mer aktive i egen læringsprosess. På den måten får de bedre oversikt og kontroll over hva som skal læres i en bestemt periode. Det finnes elever i ditt utvalg som opplever medvirkning, men en bør stille spørsmål med om det er for mange elever i ditt utvalg som ikke gjør det.

3,2 - 3,4
Elevmedvirkning kan bidra til å gjøre elevene mer aktive i egen læringsprosess. På den måten får de bedre oversikt og kontroll over hva som skal læres i en bestemt periode. Noen elever i ditt utvalg opplever medvirkning, men det finnes en gruppe elever som ikke gjør det. Resultatet er også nærmere rødt nivå enn grønt nivå.

3,4 - 3,6
Elevmedvirkning kan bidra til å gjøre elevene mer aktive i egen læringsprosess. På den måten får de bedre oversikt og kontroll over hva som skal læres i en bestemt periode. Mange elever i ditt utvalg opplever medvirkning, men det finnes en liten gruppe elever som ikke gjør det. Resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå.

3,6 - 5,1
Elevmedvirkning kan bidra til å gjøre elevene mer aktive i egen læringsprosess. På den måten får de bedre oversikt og kontroll over hva som skal læres i en bestemt periode. Elevene i ditt utvalg opplever medvirkning.

3.3 Elevdemokrati og medvirkning
Elevmedvirkning kan bidra til å gjøre elevene mer aktive i egen læringsprosess. På den måten får de bedre oversikt og kontroll over hva som skal læres i en bestemt periode. Elevrådet har en viktig rolle for å sikre at opplæringen blir planlagt, gjennomført og vurdert i samarbeid med eleven. Elevdemokrati og medvirkning måles ved hjelp av fire spørsmål på en skala fra 1-5 der 5 er best.
A - LIER VGS - SERVICE OG SAMFERDSEL     B - BUSKERUD - SERVICE OG SAMFERDSEL
4.1 Vurdering for læring
4.1 Vurdering for læring
Vurdering for læring sier noe om i hvor stor grad elevers prestasjoner, arbeid eller oppgaver brukes som grunnlag for videre læring for å utvikle elevenes kompetanse. Vurdering for læring måles ved hjelp av seks spørsmål på en skala fra 1-5 der 5 er best.
1,0 - 3,4
Det finnes elever i ditt utvalg som sier at de har lærere som forklarer dem målene, forteller hva som er bra med arbeidet og hva de kan gjøre for å bli bedre i fagene, men en bør stille spørsmål med om det er for mange elever i ditt utvalg som ikke synes dette.

3,4 - 3,6
Noen elever i ditt utvalg sier at de har lærere som forklarer dem målene, forteller hva som er bra med arbeidet og hva de kan gjøre for å bli bedre i fagene, men det finnes en gruppe elever som ikke mener dette. Resultatet er også nærmere rødt nivå enn grønt nivå.

3,6 - 3,8
Mange elever i ditt utvalg sier at de har lærere som forklarer dem målene, forteller hva som er bra med arbeidet og hva de kan gjøre for å bli bedre i fagene, men det finnes en liten gruppe elever som ikke mener dette. Resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå.

3,8 - 5,1
Det er vanlig at elevene i ditt utvalg sier at de har lærere som forklarer dem målene, forteller hva som er bra med arbeidet og hva de kan gjøre for å bli bedre i fagene.

08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.5
3.54
3.59
3.66
3.43
3.71
4.1 Vurdering for læring
1,0 - 3,4
Det finnes elever i ditt utvalg som sier at de har lærere som forklarer dem målene, forteller hva som er bra med arbeidet og hva de kan gjøre for å bli bedre i fagene, men en bør stille spørsmål med om det er for mange elever i ditt utvalg som ikke synes dette.

3,4 - 3,6
Noen elever i ditt utvalg sier at de har lærere som forklarer dem målene, forteller hva som er bra med arbeidet og hva de kan gjøre for å bli bedre i fagene, men det finnes en gruppe elever som ikke mener dette. Resultatet er også nærmere rødt nivå enn grønt nivå.

3,6 - 3,8
Mange elever i ditt utvalg sier at de har lærere som forklarer dem målene, forteller hva som er bra med arbeidet og hva de kan gjøre for å bli bedre i fagene, men det finnes en liten gruppe elever som ikke mener dette. Resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå.

3,8 - 5,1
Det er vanlig at elevene i ditt utvalg sier at de har lærere som forklarer dem målene, forteller hva som er bra med arbeidet og hva de kan gjøre for å bli bedre i fagene.

4.1 Vurdering for læring
Vurdering for læring sier noe om i hvor stor grad elevers prestasjoner, arbeid eller oppgaver brukes som grunnlag for videre læring for å utvikle elevenes kompetanse. Vurdering for læring måles ved hjelp av seks spørsmål på en skala fra 1-5 der 5 er best.
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
A - LIER VGS - SERVICE OG SAMFERDSEL     B - BUSKERUD - SERVICE OG SAMFERDSEL
6.1 Støtte hjemmefra
6.1 Støtte hjemmefra
Støtte hjemmefra handler om hjemmets interesse for, forventninger til og oppfølging av elevens skolearbeid. Støtte hjemmefra måles ved hjelp av fire spørsmål på en skala fra 1-5 der 5 er best.
1,0 - 3,6
Det finnes elever i ditt utvalg som synes at de god oppfølging i skolearbeidet hjemmefra, men en bør stille spørsmål med om det er for mange elever i ditt utvalg som ikke får god oppfølging hjemmefra.

3,6 - 3,8
Noen elever i ditt utvalg synes at de får god oppfølging i skolearbeidet hjemmefra, men det finnes en gruppe elever som ikke får god oppfølging hjemmefra. Resultatet er også nærmere rødt nivå enn grønt nivå.

3,8 - 4,0
Mange elever i ditt utvalg synes at de får god oppfølging i skolearbeidet hjemmefra, men det finnes en liten gruppe elever som ikke får god oppfølging hjemmefra. Resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå.

4,0 - 5,1
Elevene i ditt utvalg synes stort sett at de får god oppfølging i skolearbeidet hjemmefra.

08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.66
3.56
3.44
3.59
3.52
3.55
For å få sammenlikningsgrunnlag går du på innstillinger og velger nivået du er interessert i.
6.1 Støtte hjemmefra
1,0 - 3,6
Det finnes elever i ditt utvalg som synes at de god oppfølging i skolearbeidet hjemmefra, men en bør stille spørsmål med om det er for mange elever i ditt utvalg som ikke får god oppfølging hjemmefra.

3,6 - 3,8
Noen elever i ditt utvalg synes at de får god oppfølging i skolearbeidet hjemmefra, men det finnes en gruppe elever som ikke får god oppfølging hjemmefra. Resultatet er også nærmere rødt nivå enn grønt nivå.

3,8 - 4,0
Mange elever i ditt utvalg synes at de får god oppfølging i skolearbeidet hjemmefra, men det finnes en liten gruppe elever som ikke får god oppfølging hjemmefra. Resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå.

4,0 - 5,1
Elevene i ditt utvalg synes stort sett at de får god oppfølging i skolearbeidet hjemmefra.

6.1 Støtte hjemmefra
Støtte hjemmefra handler om hjemmets interesse for, forventninger til og oppfølging av elevens skolearbeid. Støtte hjemmefra måles ved hjelp av fire spørsmål på en skala fra 1-5 der 5 er best.